dimecres, 24 de febrer de 2021

1-Març: CIRCUITS: Pràctica 1, Montjuïc

El proper dilluns, 1 de Març del 2021, tenim la primera pràctica de Circuits Recreatius de Bosc, a Barcelona Piscines de Salts de Montjuïc (Avinguda Miramar, 31, 08038 - Barcelona). L'horari de la sessió serà de 8:15 a 14:45h.

A partir d'aquesta sessió és imprescindible portar sempre tota la llista de material obligatori que especifica a l'intranet i concretament els 1'3m de cordino de diàmetre 6mm, la cinta plana cosida de 120cm de diàmetre, un mosqueto HMS manual, i un mosquetó de seguretat manual.

És recomanable portar un bon sistema de capes i concretament, unes segones capes contundents, per altre banda és molt important que abans de cada sessió aneu repassant tots els apunts i documents que hi ha a l'intranet i que vam explicar a la primera sessió teòrica,

Recordeu que a l'inici de la sessió farem una petita prova de NUSOS concretament del Vuit per sinus/gassa, i del nus dinàmic.
Criteris d'avaluació: 

Vuit per sinus: 45"
1 punt = nus fet i pentinat
0,5punt= nus fet i mal pentinat
0punt= nus no fet o erroni. I fora de temps.

Dinàmic: 45" 
1punt = nus fet per la part longitudinal més ample del mosquetó i amb aquest tancat
0,5punt= nus fet per qualsevol altre part del mosquetó, amb aquest obert o amb un mosquetó no HMS (només un dels condicionants)
0punts= nus fet per qualsevol altre part del mosquetó, amb aquest obert i amb un mosquetó no HMS (més d'un dels condicionants), o nus mal fet. I fora de temps.